Hl. Messe

Freitag, 16. April 2021 18:00

Freitag der 2. Osterwoche

Pfarrkirche St. Donatus

Donatusplatz
52078 Aachen